สมเด จ หลวง ปู เพิ ม

สมเด็จหลวงปู่เพิ่ม ผงน้ำมัน หลังเพิ่มบารมี รุ่นสุดท้าย ปี2518.. | ID .... หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระสมเด็จพิมพ์เล็บมือ ฐาน 3 ชั้น เข่าตุ่ม .... พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่มหลังจารเปียก พิมพใหญ่ วัดกลางบางแก้ว ปี 2517 no .... พระสมเด็จหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่น5 พิมพ์หลังจาร เนื้อผง ปี .... พระเครื่อง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว. พระสมเด็จหลวงพ่อเพิ่ม วัดกลางบางแก้วเนื้อผงยาจินดามณี : พระล้านนา ...