อบจ เลย

สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย. stopdrink.com. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง (อบต.หนองหญ้าปล้อง) อำเภอวังสะพุง .... ภาพ..ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลน้ำสวย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม .... เลย...ต้องเป็นเมืองท่องเที่ยว. อบจ.เลยร่วม รพ.บ้านแพ้วผ่าต้อกระจกถวายเป็นพระราชกุศล