Thuốc Kích Thich Rễ Cây

ĐÔNG BONSAI - Thuốc kích thích ra rễ Rootone. Bộ 3 lọ thuốc kích thích ra rễ cực mạnh N3M 100g giá chỉ 59.500 ₫. NOVA KING – THUỐC KÍCH THÍCH RA RỄ CỰC MẠNH DÀNH CHO CÂY TRỒNG .... Thuốc ra rễ cực mạnh, thuốc kích đâm chồi nhanh, keo liền sẹo.... Thuốc ra rễ cực mạnh, thuốc kích đâm chồi nhanh, keo liền sẹo.... Thuốc kích thích ra rễ cực mạnh N3M