Trafikk Inn Til Oslo

Østlandets Blad - Slik flyter morgentrafikken inn mot Oslo. Så mye øker hastigheten med færre biler | motor.no. Ap: Nullvekst på all trafikk inn mot Oslo- De tar feil, sier .... Ny tunell bør auka trafikken over brua. Ny tunell bør auka trafikken over brua. Bane nor melder om normal trafikk - Harstad Tidende